Szczegółowy zakres oferowanych usług:

  • Koncepcje, Programy funkcjonalno-użytkowe, Projekty wstępne, Projekty budowlane i wykonawcze
  • Studia wykonalności i dokumenty aplikacyjne
  • OOŚ raporty i procedury
  • Dokumenty przetargowe
  • Master plany, strategie, inne opracowania
  • Edukacja ekologiczna , PR
  • Pomoc techniczna, Doradztwo techniczne, finansowe, ekonomiczne, prawne, Inżynier kontraktu


Posiadane doświadczenie i osiągnięcia w okresie ponad dwudziestoletniej działalności na terenie kraju, w tym również we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w wykonywaniu projektów i świadczeniu usług na rzecz zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, stanowi rzetelną gwarancję dla każdego z naszych przyszłych Klientów. 

"CONSEKO - SAFEGE" S.A.

 

 

 

ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków
Tel. +48 12 636 71 33
Fax +48 12 636 71 33 w.11

E-mail: biuro@conseko-safege.pl
safege  

 

© Conseko. Wszystkie prawa zastrzeżone | agencja reklamowa